Czwartek, 13 maj. Imieniny Roberta i Serwacego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy z siedzibą w Golinie zrealizowało projekt "dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury" . Projekt PARK-Art Zwierzyniec Bielińskiego został zrealizowany w terminie 24-26 lipca 2020 roku na terenie Parku Bielińskiego przy Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim.

Celem projektu było: 

- eksperymentowanie z wikliną na poziomie zaawansowanym lub początkującym, poznania jej właściwości i możliwości wykorzystania;

- nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy plecionkarzami z terenu Polski;

- popularyzacja i kultywowanie tradycji plecionkarskich w Polsce - promowanie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i tradycji;

- promowanie regionów związanych z historycznym istnieniem plecionkarstwa i wikliniarstwa;

- kształtowanie postawy utożsamiania się z dziedzictwem kulturowym – „Plecionkarstwo w Polsce” wpisane jest na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego od 2018 roku;

- promocja polskiego plecionkarstwa i wikliniarstwa,

- pobudzenia inwencji twórczej – zainspirowanie uczestników tematem unikatowych „wiklinowych zwierzątek”;

- poznanie terenu i historii Parku założonego przez rodzinę Bielińskich, wybór miejsca lokalizacji pracy konkursowej przez uczestnika konkursu;

- wprowadzenie nowego wymiaru przestrzeni Parku w Otwocku Wielkim, jako scenerii ekspozycyjnej – dzięki artystycznym pracom wykonanym z naturalnego ekologicznego surowca.

Projekt obejmował organizację Ogólnopolskiego Konkursu Plecionkarskiego pt. "Zwierzyniec Bielińskiego" w którym wzięło udział 15 uczestników z różnych regionów Polski. Wykonane prace prezentowały figury zwierząt wykonane z wikliny, w tym nagrodzone prace: Bocian, Wilk, oraz Daniel. Pozostałe wykonane prace z wikliny: Pająk, Ważka, Ryba, Ślimaki i Żółwie, Motyl, Jeż, Żuraw, Osiołek oraz Kot. Podczas pleneru z wikliną - 26 lipca 2020 odbyła się ocena prac konkursowych przez jury, pokaz materiałów plecionkarskich, pokazy plecionkarstwa, otwarte warsztaty plecionkarskie dla publiczności, wystawa dawnych fotografii związanych z plecionkarstwem oraz wikliniarstwem, a także kiermasz wyrobów plecionkarskich. Na koniec wydarzenia odbył się koncert "Klasyka na leżakach".

Wykonane prace bardzo pozytywnie zostały odebrane przez publiczność, a w szczególności dzieci. Prace zostaną umieszczone przy głównych alejach w Parku Bielińskiego przy Muzeum Wnętrz w wystawie po plenerowej do 31.10.2020.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy z siedzibą w Gminie Golina oraz Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim. Wydarzenie miało zasięg ogólnopolski, a patronat medialny objęło: iOtwock, Linia Otwocka oraz portal Kultura Ludowa.

Projekt został zrealizowanych w ramach programu "Kultura Ludowa i tradycyjna" - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.