Poniedziałek, 06 luty. Imieniny Doroty i Tytusa.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Wyjątkowy dzień dla OSP

5 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie konstytuującego się  Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Golinie. Posiedzeniu przewodniczył druh Andrzej Piaskowski, natomiast protokołowała druhna Żanetta Matlewska. Przyznano medale i wyróżnienia.

Zarząd  Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Golinie ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes – Mirosław Durczyński
 2. Wiceprezes – Ryszard Ziarniak
 3. Wiceprezes –Zdzisław Galant
 4. Komendant gminny – Dawid Kałużny
 5. Z-ca Komendanta -  Bartosz Kanafa
 6. Sekretarz – Żanetta  Matlewska
 7. Skarbnik – Radosław Modelski
 8. Członek prezydium – Włodzimierz Graniczny
 9. Członek zarządu – Grzegorz Roszak
 10. Członek  zarządu – Damian Jaroński
 11. Członek zarządu – Sławomir Chamera
 12. Członek zarządu – Zbigniew Szubiński
 13. Członek zarządu – Piotr Siepielski
 14. Członek zarządu – Marcin Aniszewski
 15. Członek zarządu –Krzysztof Karczewski

 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Golinie zgodnie z uchwałą nr 7/2021 Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie wybrał do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP przedstawiciela Dawida Kałużnego.

Na  Zjazd Powiatowy powołano następujących delegatów:

 1. Macieja Kwaśniewskiego
 2. Krzysztofa Karczewskiego

Na zjeździe wybrano nową Komisję Rewizyjną Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Golinie, która ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – Wiesław Herudziński

Sekretarz – Maciej  Kwaśniewski

Członek- Majewski Mariusz

 

W tym ważnym dla jednostek dniu przyznano odznaczenia.

Złotym znakiem Związku RP został nagrodzony Grzegorz Roszak z OSP Kraśnica.

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa wręczono Ryszardowi Ziarniakowi z OSP Przyjma.

Brązowym medalem uhonorowano nieobecnego Huberta Podlesińskiego z OSP Kawnice.

Odznaka dla wzorowego strażaka powędrowała do Dawida Kałużnego, który stał się w tym dniu Komendantem Gminnym.

Ustępującym z funkcji podziękowano i wręczono im dyplomy za lata współpracy.