Piątek, 31 marzec. Imieniny Balbiny i Gwidona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

W dniu 24 września 2021 r., miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie dla całej naszej społeczności gminnej. Dokonano bowiem uroczystego otwarcia „Kącika Skrzata” – Gminnego Klubu Malucha, Dziennego Domu Senior+ oraz Domu Kultury w Golinie.

„Kącik Skrzata”- Gminny Klub Malucha funkcjonuje w wydzielonym segmencie budynku Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Golinie od lutego br.  Chociaż dzieci od roku do 3 lat poznały już bogato wyposażoną placówkę to dopiero teraz została ona oficjalnie otwarta. Nie zabrakło symbolicznego przecięcia wstęgi i poświęcenia pomieszczeń. Zaproszeni goście przynieśli najmłodszym prezenty. Były piłki, misie i klocki, które skupiły na sobie ciekawość i wywołały ogromną radość na buźkach naszych  milusińskich.

Poświęcenia pomieszczeń i pobliskiego placu zabaw dokonał ks. Dziekan Andrzej Urbański – proboszcz golińskiej parafii. Podczas tego niezwykłego wydarzenia swoją obecnością zaszczycili posłowie: Witold Czarnecki, Leszek Galemba, Tomasz Piotr Nowak, Monika Donke-Cieślewicz,  zastępca dyrektora wydziału polityki społecznej w  Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Czesław Kruczek – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Małgorzata Waszak – Klepka, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wraz z radnymi Zofią Itman i Robertem Popkowskim, Stanisław Bielik, Starosta Koniński wraz z Żanettą Matlewską, przewodniczącą Rady Powiatu Konińskiego i jednocześnie prowadzącą uroczystość otwarcia, Anna Górzna, zastępca burmistrza Goliny i jednocześnie sekretarz Goliny, Janina Adamczewska, skarbnik Goliny, Wojciech Wojdyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Golinie, oraz samorządowcy z zaprzyjaźnionych gmin, pracownicy wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego w Golinie a także  przedstawiciele instytucji współpracujących.Goście mieli możliwość zwiedzenia obiektu, podziwiania kolorowych murali, na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz  uczestnictwa w wokalnych zajęciach z udziałem naszych skrzacików. W podziękowaniu za przybycie, każdy z przybyłych gości otrzymał upominek w postaci szklanego słoiczka z roślinnością imitującą poszycie leśne, które stanowi swoiste  nawiązanie do nazwy placówki  i jego dekoracji oraz wyposażenia. „Kącik Skrzata” – Gminny Klub Malucha powstał dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, edycja 2020. Całkowita jego wartość to ponad 670 tys. zł. W tym dofinansowanie wynosiło 533 tys. zł, a wkład własny samorządu Goliny był na poziomie 133 tys. zł. Działalność Gminnego Klubu Malucha do października przyszłego roku jest możliwa dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki projektowi „Klub Malucha - dobry start dla dziecka i rodzica”, Gminie udało się pozyskać ponad 900 tys. zł, przy całkowitej wartości niespełna 997 tys. zł.

Kolejną niezwykle potrzebną inwestycją, którą oficjalnie i niezwykle uroczyście otwarto był Dzienny Dom Senior+, który mieści się w budynku Centrum Aktywności Lokalnej, gdzie funkcjonuje  również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Bank Żywności. Budynek jest również bazą lokalową dla organizacji pozarządowych i kulturalnych. Przebudowa i nadanie nowej funkcji budynku po restauracji „Smakosz” była możliwa w ramach projektu „Rewitalizacja osiedla Starówka w miejscowości Golina”. Projekt obejmował również zadanie dotyczące rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie. Inwestycja współfinansowana była przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu to ponad 4 mln zł. W tym dofinansowanie z WRPO wynosiło ponad 3 mln zł, a wkład własny gminy Golina to 608 tys. zł. W maju 2020 roku Gmina złożyła wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020, Moduł I. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+. Udało się pozyskać blisko 154 tys. zł dofinansowania. Zadanie dzięki tym środkom i wkładu własnego Gminy Golina w kwocie blisko 48 tys. zł było realizowane do 31 stycznia 2021 r. W 2021 r. Gmina Golina otrzymała kolejne dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021, Moduł II. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+. Od maja 2021 r. z usług i oferty placówki korzysta 20 seniorów, mieszkańców Gminy Golina. Uczestniczą oni na co dzień w szeregu zajęć: animacyjnych, fizjoterapeutycznych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, a także z opieki pielęgniarki i wsparcia psychologa. Uczestnikom zapewniony  jest ciepły posiłek każdego dnia oraz pomoc w dotarciu do placówki. Odbywa się szereg pogadanek, wykładów, spotkań z kulturą i sztuką, wyjazdów, interakcji międzypokoleniowych oraz zajęć, które przyczyniają się do realizacji pasji i rozwoju zainteresowań seniorów. Całkowita wartość projektu to ponad 236 tys. zł Wartość dofinansowania: 56 950,00 zł.

Zainteresowane osób ofertą Dziennego Domu senior+ przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Już teraz mamy listę rezerwową seniorów którzy chcą uczestniczyć w zajęciach – podkreśliła  zastępca Burmistrza Anna Górzna.

Podopieczni jak przystało na staropolski zwyczaj, witali gości chlebem i solą. Po symbolicznym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu, zaprosili do wysłuchania wokalnej niespodzianki. Tą niespodziankę stanowiły słowa hymnu golińskich seniorów oraz wybrane utwory na ludową nutę, wszystkim znane i lubiane.

Następnie seniorzy na czele z kierownik Anetą Janiak oprowadzili gości po pomieszczeniach, z których na co dzień korzystają, m.in. z pracowni, w której powstają rękodzielnicze cudeńka. Z dumą prezentowali unikalne przedmioty, stare fotografie, które wyszukali w domowych  zakamarkach i które teraz zostały pięknie wyeksponowane w pomieszczeniach Domu. W każdym z nich, kryje się niezwykła historia, którą chcą dzielić się z innymi i uchronić od zapomnienia. Częstowali również domowymi przetworami, które pieczołowicie i ze smakiem przygotowują wg. starodawnych, sprawdzonych przepisów. Tymi smakowitościami obdarowali gości, którzy byli mile zaskoczeni przygotowanymi podarunkami.

Finał uroczystości odbył się w budynku Domu Kultury, który przeszedł ogromną  przemianę, dzięki pracom remontowo-budowlanych wykonanych w ramach projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenie edukacji kulturalnej.

W wielofunkcyjnym, nowoczesnym obiekcie budowlanym prowadzone są zajęcia artystyczno-kulturalne oraz inicjatywy społeczne, które mają charakter stały lub cykliczny. Koszt prac budowlanych wyniósł nieco ponad 690 tys. zł a koszt wyposażenia ponad 160 tys. zł. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie ze środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  wyniosło blisko 431 tys. zł

Podczas uroczystości podsumowującej otwarcie trzech placówek wręczono odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” przyznaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Otrzymały je: Żanetta Matlewska, przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego i Anna Kapturska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie.  Uroczystego odczytania laudacji i wręczenia odznaczeń dokonałaMałgorzata Waszak-Klepka, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

- Za całokształt działalności zawodowej i społecznej, wspieranie wszechstronnego środowiska miejskiego i wiejskiego, realizację zadań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Wielkopolski.

Nie zabrakło również podziękowań dla osób, które okazały wsparcie i zaangażowanie przy realizacji przedsięwzięć mających ogromne znaczenie w życiu lokalnej społeczności. Jako wyraz skromnego podziękowania wręczono grawertony i drobne upominki  rękodzielnicze wykonane przez pracowników Domu Kultury. Szczególne podziękowania skierowano dla właściciela firmy  usługowo budowlanej ze Starego Miasta, która podjęła się realizacji wszystkich trzech  inwestycji. Na gali firmę reprezentował kierownik budowy Pan Andrzej Kołodziejski.

Wartość wszystkich trzech zadań to  blisko 4,6 mln zł, z czego 3,5 mln ze środków zewnętrznych.

Niezwykle miły akcent stanowiły wystąpienia zaproszonych gości, którzy skierowali wiele ciepłych słów uznania dla Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego, Rady Miejskiej pracowników Urzędu Miejskiego i mieszkańców Gminy Golina.

- Jesteśmy przekonani, że uroczyście otwarte palcówki staną się miejscem wielu sukcesów. Dziękujemy wszystkim za wspólne przeżycie tego wspaniałego dnia, który zapisze się na kartach historii naszej małej ojczyzny – tymi słowami Żanetta Matlewska podsumowała uroczystoście to niezwykłe wydarzenie, zapraszając gości na smakowity poczęstunek i wspólne rozmowy.

 

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ w GALERII