Poniedziałek, 06 luty. Imieniny Doroty i Tytusa.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

W dniu 5 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Rychwał,  Burmistrz Gminy Golina Mirosław Durczyński i Skarbnik Gminy Janina Adamczewska podpisali umowę o dofinansowanie zadania mającego na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina w zakresie budowy systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie Szkoły Podstawowej w Radolinie. Sygnatariuszem umowy po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Planowana wartość inwestycji 68 839,83 zł, dofinansowanie 48 180,00 zł, wkład własny 20 659,83 zł.

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. "Deszczówka". 

Celami pośrednimi są:

  1. ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie szkoły
  2. ograniczenie zużycia wody  z sieci wodociągowej do podlewania zieleni
  3. wpływ na poprawę mikroklimatu poprzez wykorzystanie wód opadowych do podlewania roślinności na terenie szkoły podstawowej

Miernikiem rzeczowym inwestycji będzie wykonanie systemu do magazynowania wody opadowej i budowa instalacji rozprowadzającej.

Planowana wartość inwestycji 68 839,83 zł (100%)

Dofinansowanie 48 180,00 zł (69,99%)

Wkład własny 20 659,83 zł (30,01%)