Poniedziałek, 06 luty. Imieniny Doroty i Tytusa.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Przebudowa dróg w m. Golina - ul. Wojska Polskiego, Bema, Dąbrowskiego

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 20.04.2021r. Burmistrz Goliny – Mirosław Durczyński podpisał umowę na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa dróg w m. Golina - ul. Wojska Polskiego, Bema, Dąbrowskiego" na kwotę blisko 700 tys. zł.

Zakres robót obejmuje przebudowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina - ul. Wojska Polskiego, Bema, Dąbrowskiego, w szczególności będą to roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, odwodnienie, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża, nawierzchnie jezdni, nawierzchnie na skrzyżowaniu wyniesionym, nawierzchnie zjazdów i chodników, roboty wykończeniowe, oznakowanie poziome i pionowe- zagospodarowanie terenów zielonych.

Planowo prace powinny się zakończyć w sierpniu 2021 r.

Wykonawcą robót będzie Zakład Robót Inżynieryjnych  inż. Stanisław Dropiński.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.