Piątek, 31 marzec. Imieniny Balbiny i Gwidona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Mirosław Durczyński Burmistrz Goliny pragnie serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz innym osobom, którzy w sobotę 24 kwietnia 2021 roku aktywnie uczestniczyli w akcji "VII Sprzątanie brzegów Warty od źródeł do ujścia"

Sześć zorganizowanych grup sprzątało teren wzdłuż brzegów Warty:

  1. OSP Karśnica - od godziny 10:00, grupa 12 osób sprzątała odcinek od granicy z Koninem w kierunku przeprawy promowej w Sławsku.
  2. OSP Węglew - od godziny 10:00, grupa 11 osób sprzątała odcinek od przeprawy promowej w Sławsku w kierunku Konina.
  3. OSP Przyjma - od godziny 10:00, grupa 11 osób sprzątała odcinek od przeprawy promowej w Sławsku w kierunku Radoliny.
  4. Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Nasza Radolina" oraz wędkarze z Koła Wędkarskiego - od godziny 9:00, grupa 29 osób sprzątała odcinek od autostrady A2 w kierunku przeprawy promowej w Sławsku oraz dodatkowo drogi dojazdowe od Radoliny w kierunku rzeki.
  5. Przedstawicielka WIR - od godziny 10:00, grupa 7 osób sprzątała odcinek od autostrady A2 w kierunku Sługocina.
  6. Sołectwo Myślibórz - od godziny 10:00, grupa 9 osób sprzątała drogi dojazdowe do rzeki na terenie swojego sołectwa.

Uczestnicy akcji otrzymali od Gminy Golina rękawice oraz worki na odpady. Wszystkie grupy zebrały łącznie dużą ilość śmieci, która została przekazana do ZGKiM w Golinie. Były to przede wszystkim odpady w postaci szkła, plastiku, metalu, a także odpady wielkogabarytowe: pozostałości lodówek, opony, siedzenia i szyby samochodowe, elementy telewizorów i inne.

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu akcji kierujemy do: delegatów Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Pani Arlety Wieczorek-Stolarskiej i Pana Jacka Jackowskiego, radnych Rady Miejskiej w Golinie - Pani Iwony Kościelskiej, Pana Marcina Aniszewskiego, Pana Kazimierza Substelnego i Pana Krzysztofa Szymańskiego, prezesa Koła Wędkarskiego nr 10 w Golinie - Pana Jarosława Gauzy, druhów z OSP Kraśnica, OSP Przyjma i OSP Węglew, członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Odnowy Wsi "Nasza Radolina", sołtysa sołectwa Myślibórz - Pani Małgorzacie Czerniak oraz pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie.

Akcja sprzątania brzegów rzeki zainspirowała także inne sołectwa naszej gminy. W tym samym dniu do sprzątania swoich terenów włączyli się mieszkańcy sołectw Bobrowo i Brzeźniak, za co również Burmistrz Goliny bardzo serdecznie dziękuje.