Poniedziałek, 06 luty. Imieniny Doroty i Tytusa.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Spławie oraz Przyjma – Cegielnia, obręb Adamów”

W dn. 25 maja b.r. Burmistrz Goliny – Mirosław Durczyński podpisał umowę o dofinansowanie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Krzysztofem Grabowskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Spławie oraz Przyjma – Cegielnia, obręb Adamów.” Dotacja w wysokości 132 750 zł pochodzi ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Zakres robót będzie obejmować budowę drogi asfaltowej na odcinku Przyjma – Cegielnia o długości 0,347 km i szerokości jezdni 4,0 m, a także odcinek o długości 0,267 km i szer. jezdni 4,0 m. w miejscowości Spławie.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania, który wyłoni wykonawcę robót.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi w m. Golina – ul. Partyzantów"

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 20.05.2021 r. Burmistrz Goliny – Mirosław Durczyński podpisał umowę na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi w m. Golina – ul. Partyzantów" na kwotę blisko 690 tys. zł.

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem o długości 346 m w miejscowości Golina, w szczególności będą to roboty przygotowawcze, odwodnienie, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża, nawierzchnia jezdni wraz ze skrzyżowaniami, przejścia dla pieszych wyniesione, nawierzchnie zjazdów, zatok i chodników, roboty wykończeniowe,
w tym oznakowanie poziome i pionowe oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Planowo prace powinny się zakończyć we wrześniu 2021 r.

Wykonawcą robót będzie BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana Gutowski Marcin, Rozalin 64, 62-400 Słupca.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.