Wtorek, 28 listopad. Imieniny Grzegorza i Zdzisława.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

5 lipca 2021 roku w Lublinie odbył się uroczysty koncert, połączony z wręczeniem Certyfikatów i Znaków Jakości "Samorządowy Lider Edukacji".

Kapituła konkursu zdecydowała o przyznaniu Gminie Golina Certyfikatu i Wyróżnienia "Samorządowy Lider Edukacji" w edycji 2020/2021. Certyfikat odebrała delegacja na czele z Burmistrzem Goliny Panem Mirosławem Durczyńskim.

W Sali Koncertowej Zespołu Szkół nr 13, podczas uroczystości zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC, wyróżniono Gminy, Powiaty i Samorządne Województwa, które wysoki poziom lokalnej polityki oświatowej łączą z nowatorskimi i innowacyjnymi działaniami z obszaru zarządzania publicznego. W związku z Koncertem Finałowym tegorocznej, jubileuszowej edycji Konkursu gratulacje Laureatom i Organizatorom złożyli m.in. prof. Wanda Jarząbek, Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Joanna Sekuła, Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Wadim Tyszkiewicz, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP oraz Zdzisław Antoń, Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich.

"Certyfikat potwierdza, że uhonorowana nim jednostka samorządu terytorialnego realizuje politykę edukacyjną w sposób wzorcowy: nowoczesny, innowacyjny, zgodny z potrzebami interesariuszy JST, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych. Certyfikat "Samorządowy Lider Edukacji" stanowi potwierdzenie przestrzegania przez JST najwyższych standardów jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną".