Poniedziałek, 06 luty. Imieniny Doroty i Tytusa.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Zadanie pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap III - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina"

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 25.05.2021 r. Burmistrz Goliny – Mirosław Durczyński podpisał umowę na realizację inwestycji pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap III - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina" na kwotę blisko 317 tys. zł.

Zakres robót obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,00 m w m. Kraśnica i długości 0,509 km wzdłuż drogi gminnej. Projekt zakłada wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz odmulenie istniejących rowów przydrożnych odwadniających. Zakres prac obejmuje także przebudowę istniejących zjazdów na zlokalizowane wzdłuż planowanej inwestycji działki.

Planowo prace powinny się zakończyć w sierpniu 2021 r.

Wykonawcą robót będzie Zakład Robót Inżynieryjnych  inż. Stanisław Dropiński.

Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020.