Piątek, 31 marzec. Imieniny Balbiny i Gwidona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kawnicach w roku szkolnym 2019/2020 prowadzili rozmowy online z uczniami z Maryland Academy School. Łączenie internetowe następowało na zajęciach rozwijających kreatywność oraz lekcjach j. angielskiego. Maryland Academy School to szkoła podstawowa, która mieści się w Nairobi, Kenia. Podczas rozmów dzieci poznawały swoje imiona, zainteresowania, ulubione kolory i potrawy, uczyły siebie wzajemnie podstawowych wyrazów oraz zwrotów. Rozmawiano na temat swoich szkół, domów, rodzeństwa. pogody, zwierząt, które można spotkać na co dzień w Polsce i w Afryce. Poruszono również temat atrakcji turystycznych. Każde spotkanie budziło wiele wrażeń i emocji. Na czas wakacji w Afryce (listopad-grudzień), rozmowy zostały zawieszone. Zostały również zawieszone ze względu na pandemię i zamknięcie szkół zarówno w Polsce jak i w Afryce. Uczniowie naszej szkoły pracując zdalnie wysłali pozdrowienia i słowa wsparcia do Kenii. Maryland Academy School to szkoła do której uczęszcza 275 uczniów (wśród nich aż 98 sierot). Uczniowie rozpoczynają szkołę w wieku 3 lat, kończą ją w wieku 14. Pracuje w niej 11 nauczycieli. Warunki do nauki nie są sprzyjające. Uczniowie naszej szkoły widząc trudną sytuację swoich kenijskich koleżanek i kolegów zaangażowali się w zbiórkę przyborów szkolnych. Dwie ponad 13 kilogramowe paczki zostały wysłane Pocztą Polską z Konina 20 grudnia 2019r. Na miejsce dotarły 18 lutego 2020r. sprawiając ogromną radość uczniom Maryland Academy School.

Innowacja przynosi zamierzone efekty, budziła wiele emocji, radości i wrażeń wśród dzieci i ich rodziców. Uczniowie przełamywali barierę językową, nabywali umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim, zdobywali wiedzę w sposób kreatywny, podnosili motywację do nauki języka angielskiego, wzbogacali słownictwo, utrwalali struktury gramatyczne, wykorzystywali możliwości jakie daje Internet. Nastąpił wzrost świadomości i otwartości na inne kultury i aspekty życia we współczesnym społeczeństwie. Realizacja zamierzonych w innowacji celów pozwoliła wyposażyć uczniów w nowe umiejętności i wrażliwości, które z pewnością będą im przydatne w dalszym procesie kształcenia.