Piątek, 31 marzec. Imieniny Balbiny i Gwidona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

W ramach tegorocznej edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”  programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” projekty solectwa Węgle i Kawnice otrzymały wysoką punktację i znalazły się na liście szczęśliwców. 

Do X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” złożono 290 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 265 projektów.

29 czerwca br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą wyraził zgodę na przekazanie 124 jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej i zawarcia w tej sprawie umów. Projekty, które otrzymują dofinansowanie wyczerpują zabezpieczoną w budżecie kwotę 3  250 00 zł. Realizacja dofinansowanych projektu możliwa jest najpóźniej do 16 listopada br.

 Opis zwycięskich projektów:

1. „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom – Klub Integracji Społecznej” (sołectwo Kawnice)

Wartość dofinansowania: 18 291 zł

Środki z funduszu sołeckiego: 999,96 zł,

Wkład własny środków z gminy: 10 000,00 zł,

Wkład własny mieszkańców (praca ludzi i sprzętu, wkład rzeczowy): 22 755,00 zł.

W ramach zaplanowanych prac remontowych i adaptacyjnych jest:

- remont, modernizacja i wyposażenie pomieszczenia kuchennego oraz chłodni,

- remont i modernizacja szatni,

- remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie pomieszczenia, w którym będzie działał  Klub Integracji Społecznej.

2. „Integracja lokalna mieszkańców Węglewa – odnowiona świetlica wiejska i ogród jak sprzed lat” (sołectwo Węglew)

Wartość dofinansowania: 19 500,00 zł

Środki z funduszu sołeckiego: 1 500,00 zł,

Wkład własny środków z gminy: 10 000,00 zł,

Wkład własny mieszkańców (praca ludzi i sprzętu, wkład rzeczowy): 16 790,00 zł.

Zakres pracy  dotyczący modernizacji budynku remizy OSP zwiera:

- budowę pochylni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,

- montaż nowych schodów przed wejściem głównym do remizy,

- wymianę  grzejników.

Oprócz opisanego powyżej zakresu  zadań, mieszkańcy w ramach pracy własnej utworzą ogródek przyrodniczy , zasadzą krzewy wokół letniej altany i pomalują ogrodzenie.