Czwartek, 30 marzec. Imieniny Amelii i Jana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Ochotnicza Straż Pożarna w Węglewie podpisała porozumienie dotyczące włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

W dniu  7 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Golinie zostało podpisane Porozumienie pomiędzy  Burmistrzem Goliny- p. Mirosławem Durzyńskim oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Węglewie reprezentowaną przez Prezesa- p. Zdzisława Galanta a pełniącym obowiązki Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie- bryg. mgr inż. Maciejem Pilarskim dotyczące włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglewie .

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi podpisane porozumienie to pierwszy krok do włączenia na okres 5 lat  jednostki OSP Węglew do KRSG. Porozumienie  stanowi bowiem podstawę do wydania przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki  w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Jednostka należąca do KSRG musi spełniać szereg wymagań. W struktury KSRG mogą wejść tylko najlepiej wyszkolone, wyposażone i wykazujące najwyższą gotowość operacyjną jednostki OSP na terenie kraju. OSP musi posiadać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczne systemy łączności powiadamiania i alarmowania jak również pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

Krajowy system ratowniczo - gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju. Wejście w jego struktury to  prestiżowe wydarzenie, które  stanowi jednocześnie wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania ratownicze. Taka jednostka ma możliwość dalszego rozwoju i stanowi siły pierwszego rzutu w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu to m.in. walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i kwalifikowana pierwsza pomoc.

Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku.