Piątek, 31 marzec. Imieniny Balbiny i Gwidona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej, ul. Szarych Szeregów w miejscowości Golina, od skrzyżowania z drogą gminną - ul. Okólną (obwodnicą Goliny) do skrzyżowania ul. Gen. Sikorskiego. Długość planowanego do realizacji- projektowanego odcinka drogi  wynosi 231 m. Obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, zatok parkingowych, zjazdów oraz chodników. Celem zadania jest połączenie przebudowanej drogi ul. Szarych Szeregów w Golinie bezpośrednio z siecią dróg gminnych prowadzacych do dróg wyższych kategorii, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie spójności komunikacyjnej na terenie Goliny.  Kolejnym bardzo ważnym celem realizacji inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej, tj. pobliskich placówek wychowania szkolnego i przedszkolnego, przychodni lekarskich, urzędów, kościoła i cmentarza, przystanków PKS i PKP oraz punktów usługowo-handlowych funkcjonujących na terenie gminy. Droga ułatwi również dostępność do terenów rozciągaących się bezpośrednio wzdłuż ul. Okólnej, na których obecnie znacząco rozwijają się inwestycje zwłaszcza budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Zadanie ma istotne znaczenie z punktu widzenia lokalnych przedsięwbiorców i firm działających na tym obszarze, bowiem przebudowana droga poprawi dostępność do ich usług.