Poniedziałek, 06 luty. Imieniny Doroty i Tytusa.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Projekt pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Z tej możliwości skorzystała również Gmina Golina dokonując zakupu 27 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na łączną kwotę 69 999,93 zł. Jedenaście laptopów otrzymała Szkoła Podstawowa w Golinie, 8 szt. trafiło do Szkoły Podstawowej w Kawnicach, natomiast Szkoły Podstawowe w Radolinie i Przyjmie otrzymały po 4 sztuki. Dyrektorzy udostępnią sprzęt uczniom na czas nauki zdalnej na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy potrzeb. Zakupiony sprzęt komputerowy w całości został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.