Wtorek, 21 marzec. Imieniny Benedykta i Lubomira.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

W homilii ks. Janusz Kumala MIC dziękował za ogromny trud, jaki każdego dnia wkładają rolnicy w swoje codziennie obowiązki. - „To polskiej wsi zawdzięczamy w dużej mierze i miłość, i wierność ojczyźnie, i tęsknotę za odzyskaniem niepodległości w okresie rozbiorowym, czego wyrazem było pielgrzymowanie do maryjnych sanktuariów, także licheńskiego. Dzisiejsze święto, zakorzenione w tradycji polskiej, chce zwrócić nasza uwagę na tych, którzy trudzą się, abyśmy mieli chleb codzienny. Ważne jest, abyśmy pielęgnowali troskę o polskie rolnictwo, o to, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy z miłością wychodzą codziennie w pole.

Ksiądz kustosz zwrócił także uwagę na to, iż tylko ciężka praca człowieka, połączona z modlitwą i zaufaniem Bogu, daje pozytywny efekt: - „Jeśli dziś dziękujemy za tegoroczne plony, to dziękujemy w świątyni, gdyż nasze podziękowania kierujemy w stronę Pana Boga. To od Niego zależy jakie są coroczne plony. Z kolei rolnik to ktoś, kto jest powołany do tego, aby współpracował z Bogiem po to, abyśmy wszyscy mieli chleb codzienny. To jest powołanie. To jest wybór zakorzeniony w sercu. Musi być miłość do ziemi, aby na niej wyrosły owoce.” – mówił kapłan.

Ks. Kumala nawiązał także do uroczystości koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej, miała miejsce 53. lata temu, mówiąc, iż w jej trakcie Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński powiedział o Matce Bożej Licheńskiej, że jest Ona „Panią Ziemi Konińskiej”.

Po zakończeniu Mszy św. odbył się tradycyjny obrzęd przekazania chleba przez starostów dożynek gospodarzowi powiatu, staroście konińskiemu, panu Stanisławowi Bielikowi. Ogłoszono także wyniki w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Pierwsze miejsce zostało przyznane gminie Rzgów za wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wielskich w Sławsku. Drugie miejsce otrzymała gmina Kramsk za wieniec wykonany przez sołectwo Podgór, a trzecie miejsce gmina Ślesin za wieniec dożynkowy przygotowany przez sołectwa z Półwioska Starego i Nowego. Łącznie do konkursu zgłoszono 16 wieńców dożynkowych.

Druga część dożynek odbyła się w sali w dolnej części świątyni. W jej trakcie przedstawiono wyniki 18. Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”. Tegoroczne statuetki żniwiarza i tytuł „Powiatowego Rolnika Roku 2020” trafiły do: Iwony i Dariusza Jaroszewskich, Urszuli i Michała Michalskich, Marcina Muszyńskiego, Krzysztofy i Arkadiusza Naworskich oraz Marii i Sebastiana Staszaków. Spotkanie zakończył koncert Sanktuaryjnego Kwintetu Dętego. 

Bardzo dziękujemy Pani sołtys Iwonie Kościelskiej za ogromne zaangażowanie przy organizacji przygotowania wieńca dożynkowego i mieszkańcom za godną reprezentację sołectwa oraz gminy podczas uroczystości dożynkowych.