Czwartek, 09 luty. Imieniny Cyryla i Apolonii.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Dwa monitory multimedialne, komputery przenośne, stacje pogody, 8 sztuk plansz edukacyjnych o tematyce ekologicznej oraz 40 sztuk gier planszowych zostało przekazanych przez Burmistrza Goliny- p. Mirosława Durczyńskiego na ręce p. Haliny Warzychowskiej- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kawnicach oraz p. Ewy Kutnik- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Golinie.
Sprzęt multimedialny oraz materiały dydaktyczne zostały zakupione w ramach projektu Wyposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Golina w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej w 70% dofinansowanego w ramach programu Edukacja Ekologiczna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Celem przedsięwzięcia jest promowanie odnawialnych źródeł energii czyli energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, ciepła Ziemi, rozwijanie u dzieci wrażliwości ekologicznej, kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą, wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody umożliwienie pedagogom poszerzenia kwalifikacji w zakresie optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół oraz realizacja „Strategii Rozwoju Gminy Golina na lata 2016-2026, Cel Operacyjny 2.1 "Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych".
Z zakupionego sprzętu multimedialnego będą korzystali wszyscy uczniowie obu szkół podstawowych, natomiast gry planszowe będą służyły jako pomoce dydaktyczne nauczycielom nauczania początkowego klas 1-3.
Wyposażenie pracowni przyrodniczych zostało dostarczone przez firmę PAT-KOMP Informatyczna Obsługa Firm Patryk Chorzewski.