Czwartek, 09 luty. Imieniny Cyryla i Apolonii.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Rada Miejska w Golinie podczas XXIII sesji, która odbyła się 02 lipca 2020 r., jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Goliny Mirosławowi Durczyńskiemu  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Golina za 2019 rok. Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy za 2019 rok, wynikiem czego było jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie udzielania wotum zaufania dla Burmistrza Goliny.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, w związku z wnioskiem złożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Golinie. Wcześniej, Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu także pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem akceptacji pracy Burmistrza Goliny w 2019 roku.