Czwartek, 09 luty. Imieniny Cyryla i Apolonii.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

23 osoby z terenu gminy Golina ukończyły kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

W trzy kolejne weekendy września, tj. w dniach 12- 27.09.2020 r. odbył się kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Golina. W szkoleniu uczestniczyli druhowie z jednostek OSP:  Adamów, Golina, Kawnice, Kraśnica, Przyjma, Rosocha i Węglew. Wzięły w nim udział 23 osoby. Szkolenie zakończył egzamin potwierdzający opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ratownictwa medycznego. Wszyscy uczestnicy kursu uzyskali pozytywny wynik egzaminu oraz otrzymali tytuł ?Ratownika? zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który jest ważny przez 3 lata. Tym samym uzyskali najwyższy możliwy stopień przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego.

Dzięki przeszkoleniu uczestnicy kursu zostali przygotowania do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczej, w tym w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich zespołom ratownictwa medycznego.

Zakres kursu obejmował najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą okazać się przydatne w codziennych sytuacjach jak i w akcjach ratowniczych OSP. W ramach kursu druhowie z OSP uczestniczyli w zajęciach praktycznych oraz teoretycznych. Poznali podstawy prawne organizacji ratownictwa medycznego w jednostkach Straży Pożarnej i KSRG, przećwiczyli schemat postępowania wobec nieprzytomnego poszkodowanego, poznali zasadę działania defibrylatora zautomatyzowanego i zasady resuscytacji osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia, noworodka. W ramach akcji symulowanych została przećwiczona ewakuacja ze strefy zagrożenia, a instruktorzy przekazali scenariusze i schematy postępowania dla jednostek ratowniczo-gaśniczych.