Sobota, 23 wrzesień. Imieniny Tekli i Bogusława.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Stypendia Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2018/2019

Rada Miejska w Golinie realizując Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci podjęła Uchwałę Nr XI/52/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Golina, uchwalając „Regulamin określający zasady, tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów klas gimnazjalnych i klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Golina".

 

Stypendium może być przyznane uczniom uczęszczającym do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie gminy Golina, dotyczy klas gimnazjalnych i klas IV-VIII szkół podstawowych
z terenu Gminy Golina za bardzo dobre wyniki w nauce przy średniej ocen na świadectwie szkolnym:

a)      5,2 w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz

b)      5,0 w klasach V-VIII, klasie III gimnazjum oraz

c)      za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz

d)     za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach, tj. tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim, zajęcie czołowego miejsca na zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim tytuł laureata konkursu, turnieju, olimpiady o charakterze artystycznym o zasięgu krajowym.

 

Wysokość stypendium dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wyniesie:

1)      za osiągnięcia indywidualne - 450,00 zł,

2)      za osiągnięcia zespołowe - 337,50 zł.

Termin składania wniosków upłynął 15 lipca 2019 roku, wnioski należało składać do szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019

Wzór wniosku

Uchwała w sprawie stypendium, Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego