Czwartek, 30 marzec. Imieniny Amelii i Jana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

GŁOSUJMY NA NASZEGO SOŁTYSA

Już niebawem, bo 3 sierpnia po raz 24. Wielkopolski Piknik Sołtysów w Sompolnie. Super zabawa, nie zabraknie atrakcji, przede wszystkim na scenie pojawią się gwiazdy. W tym roku Krzysztof Krawczyk oraz zespół Masters. Zespoły redakcyjne „Przeglądu Konińskiego", „Echa Turku" i „Przeglądu Kolskiego" będą zachęcać do wzięcia udziału w konkursach, a dla ich uczestników przygotowane są już nagrody.

Uwaga. Jak co roku wybierzemy NAJPOPULARNIEJSZEGO SOŁTYSA WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ.

Naszą gminę reprezentuje Iwona Kościelska, sołectwo Przyjma, gmina Golina). Zachęcamy do głosowania SMS pod numer 71051 o treści: soltys.6 (koszt 1,23 z VAT). Szczegółowy regulamin na stronie www.przegladkoninski.pl, w siedzibie organizatora plebiscytu tj. Wydawnictwa Przegląd Koniński z siedzibą w Koninie.

Iwona Kościelska jest sołtysem drugą kadencję, od 2015 roku. Zainicjowała budowę placu rekreacyjno-sportowego biorąc czynny udział w jego powstaniu i urządzaniu. Dzięki jej staraniom znacząco poprawiła się estetyka sołectwa (przeprowadzono remonty i modernizacje dróg gminnych, umieszczono tabliczki dojazdowe do posesji, drewniane witacze z nazwą sołectwa). Jej aktywność przyczyniła się do udziału w konkursach w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi".

Regularnie organizuje reprezentację sołectwa podczas dożynek. Wspólnie z działającymi organizacjami na terenie sołectwa przygotowuje spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, mikołajek, zabawę choinkową, spotkania wielkanocne z zającem, festyny rodzinne i zawody sportowe. Zainicjowała i organizuje cykliczne zbiórki funduszy na cele charytatywne. Dzięki jej działaniom bardzo dobrze układa się współpraca z jednostką OSP Przyjma, której jest także członkiem. Dla mieszkańców w trudnej sytuacji finansowej pozyskuje pomoc z Banku Żywności. Wspólnie z mieszkańcami realizuje przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego.

Jest aktywnym łącznikiem pomiędzy mieszkańcami sołectwa a władzami gminy. Jest także trzecią kadencję radną Rady Miejskiej w Golinie.