Poniedziałek, 06 luty. Imieniny Doroty i Tytusa.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

 

  

„BĘDZIE WRESZCIE TEATR W MIEŚCIE”

 

Realizator: Grupa nieformalna RAZEM DLA GOLINY przy współpracy z Domem Kultury
w Golinie, w ramach
zadania: Gmina Golina aktywniej w kulturze działać zaczyna,  dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019.

 

Termin realizacji: 20 sierpnia – 12 listopada 2019 r.

 

Adresaci: mieszkańcy gminy Golina (uczniowie szkół podstawowych, młodzież, dorośli
i seniorzy)

 

Cel: zwiększenie aktywności, rozbudzenie kreatywności i twórczości amatorskiej wśród międzypokoleniowej grupy z gminy Golina poprzez przygotowanie spektaklu z gatunku farsy teatru społecznego przeplatanego występami wokalnymi i jego prezentacja podczas przedstawienia premierowego wieńczącego działania projektu.

 

Zaplanowane działania: 

·         Warsztaty teatralne (10 zajęć x 3 godz. dydaktyczne)

·         Warsztaty wokalne (10 zajęć x 2 godz. dydaktyczne)

·         Spektakl premierowy z udziałem mieszkańców gminy Golina.

 

Uwaga:

Zainteresowani uczestnicy zostaną zakwalifikowani do danej grupy warsztatowej podczas spotkania organizacyjnego z trenerami, zorganizowanego na początku września br.

 

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

 

Warunkiem uczestnictwa w inicjatywie jest wypełnienie i dostarczenie DEKLARACJI UCZESTNIKA do Biblioteki Publicznej w Golinie w terminie
od 20 sierpnia do 6 września 2019 r.