Poniedziałek, 06 luty. Imieniny Doroty i Tytusa.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Goliński  Uniwersytet  Trzeciego Wieku

4

„SZLAKIEM KOSSAKÓW"- Zofia Kossak - Szczucka- Szadkowska

 

Celem Golińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest permanentne kształcenie seniorów, rozwijanie ich sprawności intelektualnej oraz upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin. Koordynator GUTW Żanetta Matlewska dba, by  mogli  oni wybierać z jak najbogatszej oferty.  Uczestniczą więc  w zajęciach z języka angielskiego, kursie komputerowym, zajęciach i warsztatach z rękodzieła artystycznego, spotkaniach autorskich, wyjazdach do teatru i na wycieczki.  Tłumy pojawiały się także podczas wirtualnych wywiadów z  osobami pełnymi pasji realizowanych przez Fundację Orange, golińscy seniorzy nie stronią - od integracji z młodszym pokoleniem, dlatego chętnie przyłączyli się od projektu Wielkoduchy skierowanego do uczniów szkół podstawowych oraz tańczyli z młodzieżą w ramach projektu „ Roztańczona Golina".

Dużą frekwencję obserwujemy  również podczas prelekcji zapraszanych przez Żanettę Matlewską specjalistów oraz  popularnych w środowisku lokalnym gości.  

26 lutego 2016 roku do Biblioteki Publicznej w Golinie przybył Henryk Janasek - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, a z wykształcenia i   zamiłowania historyk. Spotkanie poświęcone było artystycznej rodzinie Kossaków. Podczas wykładu  gość przybliżył licznie zebranym słuchaczom GUTW oraz mieszkańcom naszego miasta  postać niezwykłej kobiety  Zofii Kossak-Szczuckiej- Szadkowskiej - jednej z najwybitniejszych pisarek XX w.

Gość oczarował wszystkich swoją osobowością, ciepłem i wiedzą , a jego wizyta w książnicy pozostanie na długo w pamięci zebranych.

Wszystkich słuchaczy GUTW zapraszamy serdecznie 2 marca 2016 roku o 17 do Biblioteki Publicznej w Golinie na spotkanie z okazji Dnia Kobiet pod hasłem „ Bądź piękna".                                                                                    

Dyrektor Biblioteki Publicznej składa wyrazy wdzięczności Panu Henrykowi Janaskowi za udział w spotkaniu, serdecznie dziękuję także wszystkim uczestnikom.                                                                                                                                        

                                                                                 Karolina Kasprzak

1

2

3