Czwartek, 09 luty. Imieniny Cyryla i Apolonii.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News
1                                                         2
 
Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie"
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX"
w terminie : 15.04.2016 - 15.05.2016

W ramach Programu „Działaj Lokalnie IX" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na projekty, które:
* zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
* wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
*będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
* będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
* proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania

Termin składania wniosków: 15 kwiecień - 15 maj 2016

Czas trwania projektu: min. 2 miesiące - max. 4 miesiące

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny będzie od dnia 15 kwietnia 2016 do dnia 15 maja 2016 roku na stronie www.sswp.com.pl oraz www.system.dzialajlokalnie.pl
W Konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami konkursowymi na stronie Stowarzyszenia www.sswp.com.pl w zakładce DZIAŁAJ LOKALNIE

Dodatkowo wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:
 12 kwietnia 2016 o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie".

Na spotkaniu omówione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków.

Uwaga! Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 8 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00. pod nr tel. 665 550 131