Czwartek, 09 luty. Imieniny Cyryla i Apolonii.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

1                 2             3

 

Z A P R O S Z E N I E

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie  wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Zespołem  Doradczym w powiecie konińskim oraz Biurem Powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej  organizuje w  dniu  :

5 marca  2015 r. (czwartek)  o godz.   10,00

w sali  Domu Kultury w Golinie

spotkanie informacyjne przeznaczone dla rolników z terenu Waszej Gminy na temat zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w kampanii 2015r. oraz zasad przyznawania płatności w latach 2015-2020.
Udział w nim pozwoli na poszerzenie wiedzy oraz zdobycie informacji dotyczących nowego od 2015 systemu wsparcia bezpośredniego, co w konsekwencji przyczynić  się powinno do poprawnego wypełnienia i złożenia wniosku na rok 2015 oraz do  efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na  działania obsługiwane przez ARiMR w ramach PROW 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich Rolników do udziału w spotkaniu.

 Osoby do  kontaktu :

WODR :  Magdalena Kopeć   tel. 797 501 737 , e-mail :  magdalena.kopeć@wodr.poznan.pl 

WIR :    1. Jacek Jackowski, Kraśnica Kolonia 50,  tel. 516 818 104

            2. Wiesław Szymankowski,  Lubiecz 17,  tel. 607 837 811                    

        KIEROWNIK                                     KIEROWNIK                                                 KIEROWNIK

 BP ARiMR W KONINIE                         BP WIR W KONINIE                                     ZD W POW. KONIŃSKIM                               

   Halina Kaczmarek                                Elżbieta Bryl                                                  Józef   Gęziak