Wtorek, 21 marzec. Imieniny Benedykta i Lubomira.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

INFORMACJA

 

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST

 

 Gmina Golina mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.:

 

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golina, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.

 

Realizacja zadania współfinansowana jest w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.


W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golina, dotyczącą osób fizycznych i prawnych", wykonane zostaną: 

 • pełną inwentaryzację z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
 • warstwę obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego
 • podsumowanie wyników inwentaryzacji, zawierające w szczególności:
  • prezentację i interpretację danych zgromadzonych w trakcie inwentaryzacji z natury
  • aktualizację harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest
  • aktualizację kalkulacji kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, uwzględniającą prognozę do 2032 roku.
 • mieszkańcy Gminy Golina poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych i o podsumowaniu wyników m.in. poprzez:
  • informację na stronie internetowej urzędu
  • informację w prasie i mediach lokalnych
  • informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami

 

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach, do 26 lipca prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AM Trans Progres sp. z o.o., z Poznania.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.  

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.