Czwartek, 18 lipiec. Imieniny Kamila i Szymona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

GPiB.6724.1.1.2018                                Golina 03.07.2018r.                   

ZAWIADOMIENIE

            W związku z przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Koninie informacją dotyczącą realizacji przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie, kolejnego etapu projektu "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim" polegającym na ustaleniu przebiegu granic działek, zwracam się z prośbą o poinformowanie mieszkańców o terminie ustalania granic, które odbędzie się w okresie od 30.07.2018r. do 03.08.2018rw siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, Sala Sesyjna w godz. od 800 do 2000.

UWAGA!

Ustalenie granic będzie dotyczyło działek w których występują rozbieżności w granicach, w tych przypadkach do właścicieli nieruchomości będą wysyłane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub Wykonawcę indywidualne wezwania.

W związku na istotę sprawy proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na powyższy temat.

W celu uzyskania bliższych informacji należy kontaktować się z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie (tel. 63218 66 16).

Wykonawcą modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Golina jest firma GEOMAR S.A. z siedzibą w Szczecinie.

 

                                                                 BURMISTRZ GOLINY
                                                   /-/ Mirosław Durczyński