Sobota, 23 wrzesień. Imieniny Tekli i Bogusława.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Stypendia Burmistrza dla uczniów zdolnych

Od 5 lipca 2018 r. będzie możliwość ubiegania się przez uczniów szkół na terenie gminy Golina o stypendia za wyniki w nauce i inne szczególne osiągnięcia (dla laureatów konkursów kuratoryjnych, za osiągnięcia w sporcie). Kryteria i zasady udzielania stypendiów określa Uchwała Rady Miejskiej w Golinie.

Termin składania wniosków od 5 lipca 2018 r. do 15 lipca 2018 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. Wniosek może złożyć rodzic/opiekun prawny, wychowawca klasy, nauczyciel. Do wniosku załącza się świadectwo szkolne lun inny dokument potwierdzający osiągnięcia ucznia. 

REGULAMIN - do pobrania 

WNIOSEK - do pobrania