Piątek, 14 maj. Imieniny Bonifacego i Dobiesława.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Placówka Terenowa w Koninie

 

Rehabilitacja lecznicza za pośrednictwem KRUS

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Koninie informuje, że zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Z rehabilitacji leczniczej KRUS warto skorzystać tym bardziej, że pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

           Jest   ona   organizowana   w   formie   21-dniowych    turnusów,  prowadzonych   w  Centrach  Rehabilitacji Rolników KRUS .

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego posiada Centra Rehabilitacji Rolników w:

Ø  Szklarskiej Porębie

Ø  Iwoniczu Zdroju

Ø  Horyńcu Zdroju

Ø  Kołobrzegu

Ø  Jedlcu

Ø  Świnoujściu

Głównym celem rehabilitacji prowadzonej w KRUS jest zapobieganie niepełnosprawności lub ograniczenie jej do poziomu, umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy w gospodarstwie już utraciły – jej przywrócenie o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji .

 

Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą korzystać osoby zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym – które rokują odzyskanie  zdolności do pracy w gospodarstwie w wyniku leczenia i rehabilitacji. 

Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS musi spełniać określone wymogi. Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę jeżeli: podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym   zakresie, albo, podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, w przypadku osoby ubezpieczonej zagrożonej całkowitą niezdolnością do pracy  w gospodarstwie rolnym wskutek wypadku przy pracy rolniczej), albo ma  ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Podstawę do skierowania  na rehabilitację leczniczą stanowi:

Prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy   Kasy  lub  komisji  lekarskiej   Kasy, wydane  w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia
 z ubezpieczenia społecznego  rolników oraz zawierające  wskazania  do  rehabilitacji  leczniczej.

 

O skierowanie na rehabilitację leczniczą można ubiegać się także na podstawie wniosku, sporządzonego przez lekarza prowadzącego leczenie.

Wzór wniosku określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r., w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

 

 

Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania, zlecone przez lekarza.

 

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

 

Do skorzystania z rehabilitacji w zakresie chorób narządu ruchu, wad postawy, chorób reumatycznych i  układu nerwowego  a także usprawnienia powypadkowego i po leczeniu szpitalnym zaprasza Centrum Rehabilitacji  Rolników KRUS w Jedlcu. Jest to ośrodek położony w województwie wielkopolskim  w  otoczeniu malowniczych, czystych lasów, z dala od ośrodków przemysłowych.  Ośrodek posiadający specjalistyczną aparaturę i  wykwalifikowany personel medyczny świadczy usługi medyczne  na wysokim poziomie. W otoczeniu ośrodka znajduje się wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc m. in. Gołuchów z dawną  rezydencją książąt Jana i Izabeli Działyńskich.

List Prezesa KRUS - do pobrania

Informacja o rehabilitacji leczniczej - do pobrania