środa, 29 listopad. Imieniny Błażeja i Saturnina.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Przyjmowanie Wstępnych formularzy rekrutacyjnych od osób chcących zostać uczestnikami projektu potrwa do momentu przyjęcia 100 formularzy rekrutacyjnych, w tym formularze złożone przez osoby zamieszkałe w Koninie – 30, a w pozostałych 7 gminach – 70 (po 10 z gminy). W przypadku mniejszego zainteresowania udziałem w projekcie przez mieszkańców danej gminy, dopuszczalne jest przyjęcie większej liczby formularzy od mieszkańców pozostałych gmin (§ 2 ust. 8 Regulaminu rekrutacji Uczestników).
Informujemy, że wg stanu na dzień 04.05.2018 r. liczba przyjętych wstępnych formularzy rekrutacyjnych wynosi – 83, w tym w podziale na mieszkańców poszczególnych gmin:
- Konin - 36
- Golina - 2
- Ślesin - 7
- Kramsk - 10
- Krzymów - 7
- Kazimierz Biskupi - 3
- Rzgów - 8
- Stare Miasto - 10
Nabór formularzy trwa nadal, jednak zgłoszenia osób z Konina, Kramska i Starego Miasta przyjmowane są jako rezerwowe.
Formularze przyjmowane są w Biurze Projektu - mieszczącym się w  Urzędzie Miejskim w Koninie, Wydział Rozwoju Gospodarczego, przy ulicy 3 Maja 21, 62-500 Konin, pokój nr 9 i pokój nr 13 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Prosimy by osoby zgłaszające się do projektu posiadały przy sobie dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające status, tj. zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (długotrwale bezrobotnej), orzeczenie o niepełnosprawności, świadectwo ukończenia szkoły (jeśli do udziału w projekcie przystępuje osoba o niskich kwalifikacjach), inne dokumenty wg uznania kandydata np. świadczące o posiadanych kwalifikacjach. 
Formularz rekrutacji - pobierz 
Projekt pn. „ Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI " Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17