Piątek, 22 wrzesień. Imieniny Tomasza i Maurycego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie

                                                                                                                                                                    

z dnia 2 października 2018 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Golinie

 

bez głosowania
w okręgu wyborczym nr
12

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Golinie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

1.       W okręgu wyborczym nr 12 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Golinie obejmującym 1 mandat, Miejska Komisja Wyborcza w Golinie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

2.       W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 12 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Golinie nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr 22 KWW IWONY KOŚCIELSKIEJ

1)    KOŚCIELSKA Iwona Jolanta

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie 

/-/ Halina Maria Sznycer