środa, 29 listopad. Imieniny Błażeja i Saturnina.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Młodzieżowa Rada Miejska w Golinie

            Pomysłodawcami powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej byli uczestnicy  projektu Towarzystwa Samorządowego „Młodzieżowe inspiracje”, którzy jesienią 2017 roku złożyli wniosek o powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie. Grupę inicjatywną stanowiła młodzież zamieszkująca na terenie gminy Golina: Krystian Bobrowski, Zuzanna Kukulska, Kalina Kulczak, Daniel Lewiński, Kacper Lonc, Wiktor Lonc, Jakub Łukomski, Laura Maria Plewczyńska, Weronika Sędziak i Agata Sieczkowska. Pomysłodawcy uznali, że inicjatywa powołania MRM jest najlepszym sposobem na zainteresowanie młodzieży sprawami lokalnymi i systematyczne zaangażowanie ich w życie społeczności lokalnej. 

            Podczas sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 28 grudnia 2017 r. została podjęta jednogłośnie uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie.

Kolejnie Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia w dniu 15 marca 2018 r. wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Golinie na I kadencję (2018 - 2020). Wszystkie przeprowadzone działania związane z procedurami powołania MRM, kampania wyborcza i sam dzień wyborów była to praktyczna nauka dla wszystkich młodych mieszkańców gminy Golina.

 

            W wyniku przeprowadzonych wyborów w poszczególnych obwodach szkolnych  wyłoniono 15 młodych radnych:

Szkoła Podstawowa w Golinie (szkolny koordynator - Bogumiła Kowalska i Justyna Sieczkowska):

1. Adam Karnafel

2. Zuzanna Kukulska

3. Kalina Kulczak

4. Daniel Lewiński

5. Jakub Łukomski

6. Laura Plewczyńska

7. Weronika Sędziak

8. Alan Tomczak

 

Szkoła Podstawowa w Kawnicach (szkolny koordynator - Paulina Kaczorowska):

1. Agnieszka Anna Burdzińska

2. Sandra Grzebielucha

3. Kacper Ligocki

 

Szkoła Podstawowa w Przyjmie (szkolny koordynator - Marcin Ziemniczak):

1. Jakub Michalak

2. Hanna Strzelczyk

 

Szkoła Podstawowa w Radolinie (szkolny koordynator - Michał Witkowski):

1. Julia Kasprzak

2. Wiktoria Paszek

            W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie odbyła się I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej, podczas której w głosowaniu tajnym zostało wybrane Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej:

Przewodniczący - Jakub Łukomski

I Wiceprzewodniczący - Daniel Lewiński

II Wiceprzewodniczący - Alan Tomczak

Sekretarz - Hanna Strzelczyk


Została także powołana Rada Programowa Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie, w skład której weszli inicjatorzy utworzenia MRM w Golinie:

1. Krystian Bobrowski

2. Kacper Lonc

3. Wiktor Lonc

4. Agata Sieczkowska

 

Na opiekunów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński wyznaczył Panią Grażynę Sędziak i Panią Justynę Sieczkowską. Działania Młodzieżowej Rady Miejskiej mają przyczynić się do powstania dialogu pomiędzy młodzieżą a przedstawicielami gminnego samorządu, co przełoży się na realizację unijnej polityki młodzieżowej, która zakłada, że decyzje dotyczące młodzieży w Europie powinny zapadać przy ich aktywnym udziale.