Wtorek, 21 marzec. Imieniny Benedykta i Lubomira.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
    Placówka Terenowa w Koninie

informuje:

„Upadek to nie przypadek”

Upadki osób w gospodarstwie rolnym to najliczniejsza grupa wśród wszystkich zdarzeń wypadkowych corocznie zgłaszanych do KRUS.

Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że w 2017 roku wypłacono 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy  z czego ok. połowa (6 653) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 12 rolników straciło życie.

Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że do upadków osób dochodzi najczęściej na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych   oraz  upadków z wysokości tj. drabin i schodów.  

Przyczyną upadków w większości był :

- zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie, nierówne),

 -wady konstrukcyjne budynków, schodów i stanowisk dla zwierząt, niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe, progi w otworach drzwiowych, różnice poziomów nawierzchni itp.),

- nieużywanie odpowiedniego obuwia roboczego,

-nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep, wozów itp.,

-niekorzystanie lub nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości.


         W TROSCE O WŁASNE ZDROWIE I ŻYCIE WARTO POMYŚLEĆ O POPRAWIE STANU BEZPIECZEŃSTWA W GOSPODARSTWIE ROLNYM.

Aby zmniejszyć ryzyko upadku:

·         Zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie 

·         Wyrównaj i utwardź nawierzchnię podwórza

·         Zadbaj o odprowadzenie wód opadowych 

·         Zimą odśnieżaj i posypuj piaskiem lub popiołem drogi komunikacyjne gospodarstwa.

·         Stosuj oświetlenie podwórzy

·         Zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z nieśliskiego materiału

·         Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki  z protektorowaną podeszwą.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo  w materiałach informacyjnych KRUS :   „Upadek to nie przypadek”,  „ROLNIKU, POWIEDZ STOP UPADKOM” które dostępne są w jednostkach organizacyjnych Kasy.

 

 Opracował:

Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego

Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji

I Orzecznictwa Lekarskiego

PT KRUS w Koninie