Sobota, 23 wrzesień. Imieniny Tekli i Bogusława.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

HARMONOGRAMY 2018 

 

SEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE (POPIOŁY)- DO POBRANIA 

SEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE, ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, ZUŻYTE OPONY Z GOSP. DOMOWYCH,ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIODEGRADOWALNE) - DO POBRANIA   

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE - DO POBRANIA