Poniedziałek, 06 luty. Imieniny Doroty i Tytusa.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Gmina Golina realizuje przedsięwzięcie grantowe „Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorząd Gminy Golina dla osób ze szczególnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorząd Gminy Golina dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.

Dostępność będzie realizowana w zakresie:

1. architektonicznym,

2. cyfrowym,

3. informacyjno-komunikacyjnym.

Wartość grantu: 220 000,00 PLN

Wkład własny: 44 835,30 PLN

Wartość całkowita projektu: 264 835,30 PLN