Czwartek, 30 marzec. Imieniny Amelii i Jana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Informacja o przedsięwzięciu

Przedsięwzięcie pn.  „Integracja lokalna mieszkańców Węglewa - odnowiona świetlica wiejska i ogród jak sprzed lat"  dofinansowano ze środków budżetu województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"

 

Beneficjent: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 562-590 Golina

Celem projektu jest poprawa estetyki miejscowości oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez realizację zadania związanego z modernizacją i remontem świetlicy wiejskiej, a także założenie ogródka na terenie przylegającym do świetlicy w celach zaspakajania  potrzeb edukacji,  integracji, zabawy, organizacji imprez społeczno-kulturalnych itp.

Projekt służy podniesieniu jakości życia, odbudowie tożsamości i integralności wsi Węglew oraz promocji idei odnowy wsi.

Wartość dofinansowania: 19 500,00 zł

Środki z funduszu sołeckiego: 1 500,00 zł,

Wkład własny środków z gminy: 10 000,00 zł,

Wkład własny mieszkańców (praca ludzi i sprzętu, wkład rzeczowy): 16 790,00 zł.

W ramach prac remontowych i adaptacyjnych zaplanowano:

- montaż nowych schodów przed wejściem głównym do świetlicy wiejskiej

- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych,

- modernizację świetlicy wiejskiej poprzez założenie nowych grzejników

- założenie ogródka na terenie świetlicy wiejskiej

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU Z PUNKTU WIDZENIA PROCESU ODNOWY WSI w SOŁECTWIE:

  1. Poprawa estetyki miejscowości.
  2. Podniesienie jakości życia mieszkańców.
  3. Odtwarzanie i promowanie dziedzictwa przyrodniczego
  4. Wzmocnienie integracji społeczeństwa.
  5. Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu.