Poniedziałek, 06 luty. Imieniny Doroty i Tytusa.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

 

Informacja o przedsięwzięciu

Przedsięwzięcie pn.  „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom – Klub Integracji Społecznej”  

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

 

Beneficjent: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 562-590 Golina

Celem projektu jest poprawa estetyki miejscowości oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez realizację zadania związanego z modernizacją i remontem remizy OSP, a także adaptacja jednego z pomieszczeń na działalność Klubu Integracji Społecznej w celach zaspakajania  potrzeb edukacji,  integracji, zabawy, organizacji imprez społeczno-kulturalnych itp.

Profil realizowanych działań Klubu i remizy OSP będzie koncentrował się na wsparciu i pracy z dziećmi i młodzieżą, seniorami, osobami niepełnosprawnymi i całymi rodzinami, jak również będzie organizował przestrzeń i animował czas wolny w kontekście wszystkich mieszkańców zamieszkujących teren sołectwa.

Projekt służy podniesieniu jakości życia, odbudowie tożsamości i integralności wsi Kawnice oraz promocji idei odnowy wsi.

Wartość dofinansowania: 18 291 zł

Środki z funduszu sołeckiego: 999,96 zł,

Wkład własny środków z gminy: 10 000,00 zł,

Wkład własny mieszkańców (praca ludzi i sprzętu, wkład rzeczowy): 22 755,00 zł.

W ramach zaplanowanych prac remontowych i adaptacyjnych jest:

- remont, modernizacja i wyposażenie pomieszczenia kuchennego oraz chłodni,

- remont i modernizacja szatni,

- remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie pomieszczenia, w którym będzie działał  Klub Integracji Społecznej.

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU Z PUNKTU WIDZENIA PROCESU ODNOWY WSI w SOŁECTWIE:

1.         Wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi.

2.         Długofalowe oddziaływanie projektu.

3.         Wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej.

4.         Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu.

5.         Wzmocnienie tożsamości lokalnej.

6.         Wzrost zaangażowania mieszkańców w działania społeczno-kulturalne.