Wtorek, 27 luty. Imieniny Gabriela i Anastazji.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

GMINA GOLINA informuje o realizacji w latach 2021-2022 zadania partnerskiego 

STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

 NA TERENIE KONIŃSKIEGO OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI - III etap

 

Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020,

Działanie 3.3 Wspieranie strategii  niskoemisyjnych w tym mobilność miejska,

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Okres realizacji projektu         03.07.2021- 31.05.2022

 

Całkowita wartość projektu      2 919 688,66 zł

 

Koszty kwalifikowane                1 936 414,29 zł

 

Kwota dofinansowania              1 645 952,13 zł

 

Wkład własny                              290 462,16 zł

 

Inwestycja polegała na budowie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,00m w m. Kraśnica i długości 0,509 km wzdłuż drogi gminnej. Projekt zakładał wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz odmulenie istniejących rowów przydrożnych odwadniających.

 

Wartość robót wyniosła 316 823,40 zł  w tym  koszty kwalifikowane stanowią  kwotę 241 176,47 zł i  dofinansowanie ze środków  UE  -  205 000,00 zł.

Powyższe realizacje poprawiają mobilność, pozwolą na bezpieczne podróżowanie rowerem w obrębie miasta i gminy, łączą i wydłużą trasy rowerowe na terenie gminy Golina.