Wtorek, 21 marzec. Imieniny Benedykta i Lubomira.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

Przedsięwziecie pn.: "Integracja lokalna mieszkańców Węglewa - odnowiona świetlica Wiejska i ogród jak sprzed lat".

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnows Wsi 2013-2020"

 

Beneficjent: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 562-590 Golina

Wartość dofinansowania: 19 500,00 zł

Środki z funduszu sołeckiego: 1 500,00 zł,

Wkład własny środków z gminy: 10 000,00 zł,

Wkład własny mieszkańców (praca ludzi i sprzętu, wkład rzeczowy: 16 790,00 zł.

Cel:

Głównym celem projektu jest integracja społeczeństwa, utworzenie miejsca spotkań i rozwoju organizacji działających w sołectwie, podtrzymywanie tradycji, aktywne spędzanie wolnego czasu. Budynek wraz
z otaczającym go placem służyć będzie mieszkańcom jako centrum organizacji różnego rodzaju spotkań rekreacyjno-kulturalnych  i towarzyskich, imprez integrujących mieszkańców, przyczyniając się do aktywizacji społecznej i obywatelskiej społeczności lokalnej. Miejsce to będzie się wyróżniać dzięki utworzeniu przyrodniczego ogrodu pełnego różnobarwnych kwiatów, zapachów, ziół i drzew owocowych, przypominając ogród jaki kiedyś otaczał wiejskie domy. 

Zakres pracy  dotyczący modernizacji budynku remizy OSP zwiera:

- budowę pochylni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,

- montaż nowych schodów przed wejściem głównym do remizy,

- wymianę  grzejników.

Oprócz opisanego powyżej zakresu  zadań, mieszkańcy w ramach pracy własnej utworzą ogródek przyrodniczy, zasadzą krzewy wokół letniej altany i pomalują ogrodzenie.

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

Efektem realizacji projektu będzie utworzenie miejsca o charakterze kulturalno – oświatowym, który będzie miał istotne znaczenie w krzewieniu tradycji i łączeniu społeczności wiejskiej.