Piątek, 31 marzec. Imieniny Balbiny i Gwidona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Węglew-Kraśnica w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina , współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania:   1 453 559,00

Operacja przyczyni się do podniesienia warunków życia mieszkańców oraz wyeliminowania stanów zagrażających środowisku naturalnemu.