Sobota, 25 maj. Imieniny Urbana i Grzegorza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

OSP Golina

News

OSP Golina

Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie.
 
     Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie powstała 30 lipca 1906 r. i w tym roku 23 lipca odbędą się odchody 100-lecia powstania jednostki.
W tym czsie różne były koleje losu działalności jednostki. Początkowo na jej wyposażeniu była ręczna sikawka, później wóz konny, a po II wojnie światowej samochód z demobilu. Pierwszy samochód bojowy jednostka otrzymała w 1957 roku a był to STAR 20. Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie jest jednostką typu S-2 i posiada dwa samochody bojowe tj. GCBM marki Magirus i GBLA marki Opel. Jednostka wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego powiatu konińskiego.
 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie działa w składzie:
 
Prezes                              - Dominik Kapuściński 
Wiceprezes - Naczelnik   - Piotr Roszak 
Wiceprezes                      - Piotr Wojdyński 
Z-ca Naczelnika               -  Tomasz Piekarski s. Eugeniusza 
Sekretarz                         - Piotr Gorzkiewicz 
Skarbnik                          - Żanetta Matlewska 
Gospodarz                       - Marek Szymański 
Członek                            - Grzegorz Wojewoda   
Członek                            - Tomasz Piekarski s. Włodzimierza  

Komisja rewizyjna w składzie:
 
Przewodniczący - Andrzej Łeska 
Członek               - Antoni Baranowski 
Członek               - Edmund Kopczyński
Członek               - Józef Perliński 
  
   
Jednostka liczy 98 członków:
zwyczajnych      - 62
honorowych      - 2
wspierających   - 34