Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13.10.2019r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na senatora i do Sejmu

 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Goliny z dnia 13 września 2019r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 27 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja Burmistrza Goliny z dnia 20 sierpnia 2019r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 

 

Obwodowe Komisje Wyborcze:

Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 13.10.2019r.

Materiały szkoleniowe dla członków OKW:


INFORMACJA o zwołaniu pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

 

POSTANOWIENIE NR 273/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

 

POSTANOWIENIE NR 227/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia losowań i zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

 

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, 2 i 3 z Gminy Golina oraz losowaniu na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 21 sierpnia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Załącznik do uchwały nr 79.2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wybroczych (uzupełnione o dane obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Golina)

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 Uchwała nr 78/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senaty Rzeczypospolitej Polskiej

 

 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych:

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. (WYCIĄG)

 

 
 
 
Informacje o warunkach udziału w głosowaniu:

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Druki do pobrania:

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego