WYNIK: Konkurs: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2014 w formie wyjazdowej

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina w formie wyjazdowej na rok 2014. 

Wpłynęły 3 oferty, wszystkie spełniały wymogi formalne i tak: 

Numer oferty

Nazwa oferenta oraz adres

Kwota dofinansowania

1

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich  w Koninie
ul.PCK 13,  62-500 Konin

9 988,00

2

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin,ul.Harcerska 4,  62-510 Konin

8 000,00

3

Spółdzielnia Socjalna „Work Group"  ul.Hutnicza 1, 68-200 Żary

 2012,00

 

   

Golina, dnia 18.06.2014r.