WYNIK Konkursu w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Wpłynęła 1 oferta, spełniała wymogi formalne: 

Numer oferty

Nazwa oferenta oraz adres

Kwota dofinansowania

 

1

Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Kawnicach

Kawnice 37B, 62-590 Golina

8 000,00

 

   

Golina, dnia  24.01.2012r.