Jesteś tutaj:   

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Golinie

XXXV sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 28 września 2021 r. o godz. 12:00 - sala narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji.

4. Zapytania i wnioski radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Golina i Gminą Kazimierz Biskupi w sprawie przekazania Gminie Kazimierz Biskupi realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Golina, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie (projekt nr 230).  

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia naukowe (projekt nr 231).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina  zmienionej uchwałą nr XIX/101/2020 Rady Miejskiej w Golinie  z 20 lutego 2020 r. (projekt nr 232).

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Węglew - Kolonia (projekt nr 233).

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych w obrębie Golina (projekt nr 234).

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej w obrębie Spławie (projekt nr 235).

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach (projekt nr 236).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok (projekt nr 237).

14. Udzielenie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zakończenie XXXV sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

/-/ Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński