Informacja z otwarcia ofert-Zp.271.9.2019

Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II
- budowa dróg/ścieżek dla rowerów na terenie gminy Golina
"

Nr Zp.271.9.2019 

znajduje się w poniższym załączniku:

załącznik - informacja