Informacja z otwarcia ofert-Zp.271.7.2019

Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyjmie"

Nr Zp.271.7.2019 

znajduje się w poniższym załączniku:

załącznik - informacja