WYNIK: Zapytanie ofertowe – dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych tonery i tusze

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: zapytanie ofertowe  na  dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych tonery i tusze w latach 2014-2015

 

W dniu 6 grudnia 2013 roku Burmistrz Goliny skierował zapytanie o cenę w sprawie zakupu artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Golinie na lata 2014-2015. Termin składania ofert upłynął 17 grudnia 2013 roku o godz. 15 00. Zgodnie z terminem wpłynęły 2 oferty.

Kierując się jedynym kryterium jakim była cena wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „FRAPO" sp. z o.o. ul. Hurtowa 2, 62 -510 Konin z kwotą 51 942, 16 zł

 

Golina, dnia 19 grudnia 2013 roku.