Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP 271.05.2014

                   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone 26.09.2014r.

 

Ogłoszenie dotyczy zamówienia  Nr ZP271.05.2014 - nr ogłoszenia 204667.

 

SEKCJA II :  ZMIANY W OGŁOSZENIU

II2) Tekst, który należy dodać:

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.5.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.