INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2014/2015

Golina, 28.08.2014 r.

ZE.26/1-1/2014

 

 

ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU WYKONAWCY OD PODPISANIA UMOWY

 

 

Dotyczy: postępowanie nr ZE.26/1-1/2014 o udzielenie zamówienia na „Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2014/2015"

 

Zamawiający - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Golinie zawiadamia, że w dniu 28.08.2014 r. wpłynęło zawiadomienie Wykonawcy firmy PPHU TUPALSKI Sp.  z o.o. 62-400 Słupca, ul. Traugutta 100 o odstąpieniu od podpisania umowy.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru oferty Nr 3:

 

PRZEWOZY AUTOKAROWE, Jan Przybylski

62-590 Golina, Węglew 92

 

 

 

Kierownik ZEAS

(-) Anna Górzna