Jesteś tutaj:   

2018

Uchwały podjęte w 2018 roku:

 

Uchwała Nr XLVII/242/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 18 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Skarbnika Goliny
 
Uchwała Nr XLVII/243/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 18 stycznia 2018 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLV/224/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 13 grudnia 2017 r.
 
Uchwała Nr XLVIII/244/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/36/90 Rady Gminy i Miasta w Golinie z 20 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych
 
Uchwała Nr XLVIII/245/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Osiedla Starówka
Załącznik nr 1
 
 
Uchwała Nr XLVIII/246/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Osiedla Wschód
 
Uchwała Nr XXLVIII/247/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Osiedla Zachód
 
Uchwała Nr XLVIII/248/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Adamów
 
Uchwała Nr XLVIII/249/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Barbarka
 
Uchwała Nr XLVIII/250/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bobrowo
Załącznik nr 1
 
 
Uchwała Nr XLVIII/251/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźniak
 
Uchwała Nr XLVIII/252/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chrusty
 
Uchwała Nr XLVIII/253/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Głodowo
 
Uchwała Nr XLVIII/254/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golina Kolonia
 
Uchwała Nr XLVIII/255/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kawnice
 
Uchwała Nr XLVIII/256/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kolno
 
Uchwała Nr XLVIII/257/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnica
 
Uchwała Nr XLVIII/258/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lubiecz
Załącznik nr 1       
 
Uchwała Nr XLVIII/259/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Myślibórz
 
Uchwała Nr XLVIII/260/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Przyjma
 
Uchwała Nr XLVIII/261/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Radolina
 
 
Uchwała Nr  XLVIII/262/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rosocha
Załącznik nr 1
 
 
Uchwała Nr  XLVIII/263/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sługocinek
 
Uchwała Nr  XLVIII/264/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Spławie
Załącznik nr 1
 
 
Uchwała Nr  XLVIII/265/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Węglew

Załącznik nr 1 

WYROK NR IV SA/PO 8/21 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU

 
Uchwała Nr XLVIII/266/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
 
Uchwała Nr  XLVIII/267/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina na rok 2018
 
Uchwała Nr  XLVIII/268/2018    Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, dla których gmina Golina jest organem rejestrującym
Załącznik nr 1 
 
Załącznik nr
 
Uchwała Nr  XLVIII/269/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
Załącznik nr 1 
 
 
Załącznik nr 
 
 
Załącznik nr 3
 
 
Załącznik nr 4
 
Załącznik nr 5
 
Uchwała Nr  XLVIII/270/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie 
udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 
Uchwała Nr  XLVIII/271/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie 
powierzenia uprawnień Burmistrzowi Goliny
 
Uchwała Nr  XLVIII/272/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie 
zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
 
Uchwała Nr XLVIII/273/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie 
rozpatrzenia odwołania się radnego od decyzji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie
 
Uchwała Nr  XLVIII/274/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie rozpatrzenia odwołania się radnego od decyzji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie
 
Uchwała Nr  XLVIII/275/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie

 

Uchwała Nr XLIX/276/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 27 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie

 

 Uchwała Nr XLIX/277/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 Uchwała Nr XLIX/278/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

 Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik nr 2
 
 
 
 
 Załącznik nr 3
 
 
 Za
łącznik nr 4
 
 
 Załącznik nr 5
 
Uchwała Nr XLIX/279/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 27 lutego 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022 
 
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2

Uchwała Nr L/280/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. 
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golina na lata 2018-2022
 
Uchwała Nr L/281/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Golina na lata 2018 - 2021 
Załącznik nr 1
 
 
 
Uchwała Nr L/282/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. 
w sprawie podziału Gminy Golina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
 
Uchwała Nr L/283/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Golina
 
Uchwała Nr L/284/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Golina

Uchwała Nr L/285/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Lądek
 
Uchwała Nr L/286/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. 
w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Gminy Golina w organach Stowarzyszania „Solidarni w Partnerstwie”
 
Uchwała Nr LI/287/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 11 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022
Załącznik nr 1  
 
Załącznik nr 2
 
Uchwała Nr LI/288/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 11 kwietnia 2018 r. 
w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji ds. opracowania planu odnowy dróg i ulic w Gminie Golina
 
Uchwała Nr  LII/289/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
Załącznik nr 1
 
 
 
 
Załącznik nr 2
 
 
 
Załącznik nr 3
 
 
 
 
Załącznik nr 4
 
 
 
 
Załącznik nr 5
 
 
 
 
 
Uchwała Nr LIII/290/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
 
 
 
 
Załącznik nr 3
 
 
 
 
 
Załącznik nr 4
 
 
 
 
 
Załącznik nr 5
 
Załącznik nr 6 
 
Uchwała Nr LIII/291/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przejęcie  działki  nr  310/13  w  obrębie Nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzna osiedlową 
 
Uchwała Nr LIII/292/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu miejscowości Golina i Myślibórz, Gmina Golina  
 
Uchwała Nr LIII/293/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Węglew, miejscowość Węglew-Kolonia, Gmina Golina 
 
Uchwała Nr LIII/294/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Węglew, miejscowość Węglew-Kolonia, Gmina Golina
 
Uchwała Nr LIII/295/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych   
 
Uchwała Nr LIII/296/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie zasad,  trybu  przyznawania  i  wypłacania  stypendiów  Burmistrza  Goliny  dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Golina    
 
Uchwała Nr LIII/297/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Golina
 
Uchwała Nr LIV/298/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok     
 
Uchwała Nr LIV/299/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2017 rok     
 
Uchwała Nr LIV/300/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Golina do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 
 
Uchwała Nr LV/301/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 29 czerwca 2018 r. 
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych
 
Uchwała Nr LVI/302/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 05 lipca 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
 
Uchwała Nr LVI/302/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 05 lipca 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2

Uchwała Nr LVII/303/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 19 lipca 2018 r. 
w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 
Uchwała Nr LVII/304/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 19 lipca 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3
 
Załącznik nr 4
 
Załącznik nr 5 
 
Uchwała Nr LVII/305/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 19 lipca 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
 
 
 
 
 
   
Uchwała Nr LVII/306/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 19 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Golina 

 
Uchwała Nr LVII/307/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 19 lipca 2018 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina
Załącznik nr 1
 
Uchwała Nr LVII/308/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 19 lipca 2018 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Uchwała Nr LVII/309/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 19 lipca 2018 r. 
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody: klon srebrzystolistny i trzech wiązów pospolitych znajdujących się w parku w Radolinie nr działki ewidencyjnej 159/24 i 159/21 obręb Radolina
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
 
 
 
 
 
 
Uchwała Nr LVII/310/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 19 lipca 2018 r. 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Golina

Uchwała Nr LVII/311/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 19 lipca 2018 r. 
w sprawie zawarcia umowy użyczenia gruntu położonego w obrębie Węglew, Gmina Golina 
 
Uchwała Nr LVII/312/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 19 lipca 2018 r. 
w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntu położonego w obrębie Węglew, Gmina Golina 
 
Uchwała Nr LVII/313/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 19 lipca 2018 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny 
 
Uchwała Nr LVII/314/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 19 lipca 2018 r. 
w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Goliny
 
Uchwała Nr LVII/315/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 19 lipca 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” 
 
Uchwała Nr LVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 30 sierpnia 2018 r. 
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Poznaniu na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. nr KN – I.4102.35.2018.3  
 
Uchwała Nr LIX/317/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 2018 r 
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok 
 
Uchwała Nr LIX/318/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
Uchwała Nr LIX/319/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy i miasta Golina.
 
Uchwała Nr LIX/320/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 2018 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Golina.
 
Uchwała Nr LIX/321/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 2018 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Golina.
 
Uchwała Nr LIX/322/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 
Uchwała Nr LIX/323/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2017.
 
Uchwała Nr LIX/324/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 36/12 w obrębie nr 0007 Głodowo.
 
Uchwała Nr LIX/325/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 124/14 i nr 124/15 w obrębie nr 0018 Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.
 
Uchwała Nr LIX/326/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
 
Uchwała Nr LIX/327/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/240/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 
 
Uchwała Nr LIX/328/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 2018 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Golina do obchodów 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego.
 
Uchwała Nr  LXI/329/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 11 października 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018  
 
Załącznik nr 1
 
Załącznik nr 2
 
Załącznik nr 3
 
Załącznik nr 4
 
Załącznik nr 5
 
Uchwała Nr LXI/330/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 11 października 2018 r.
w sprawie zaopiniowania cennika na 2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
 
Uchwała Nr  LXI/331/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 11 października 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Goliny
 
Uchwała Nr  LXI/332/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 11 października 2018 r.
w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego 

Uchwała Nr LXII/333/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r.   
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.  
 
 
Uchwała Nr LXII/334/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r.   
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022.
 
 Uchwała Nr LXII/335/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r.   
w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
 
Uchwała Nr LXII/336/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r.   
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 
 
Uchwała Nr LXII/337/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r.   
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.   
 
 
Uchwała Nr LXII/338/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r.   
w sprawie  Statutu Gminy Golina.
 
LXII_338_2018_rozstrzygnięcie 
 
 
Uchwała Nr LXII/339/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r.   
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Golina.
 
Uchwała Nr LXII/340/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r.   
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Kadencja 2018-2023 
 
 
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 21 listopada 2018 r.   
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie.
 
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 21 listopada 2018 r.   
w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie.
 
Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 29 listopada 2018 r.   
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
 
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 29 listopada 2018 r.   
w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 29 listopada 2018 r.   
w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych.
 
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 29 listopada 2018 r.   
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny.
 
Uchwała Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 6 grudnia 2018 r.   
 
w sprawie zaliczenia drogi położonej w Golinie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. 
 
Uchwała Nr IV/8/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r.   
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2026.
 
 
Uchwała Nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r.   
 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
Załącznik 4
Załącznik 6
Załącznik 8
Załącznik 9
    
Uchwała Nr IV/10/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r.   
 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.
 
Uchwała Nr IV/11/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r.   
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022.
Załącznik nr 1
 
Uchwała Nr IV/12/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r.   
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 
Uchwała Nr IV/13/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r.   
 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
  
Uchwała Nr IV/14/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r.   
 
w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na 2019 rok.
 
Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r.   
 
w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.
 
Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r.   
 
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  
Uchwała  Nr IV/17/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r.   
 
w sprawie przyjęcia uzupełnienia uchwały nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015 - 2020.